Jak przygotować plik do druku – offset

Jak przygotować plik do druku

Polecamy następujące przygotowanie projektu:
  • Teksty w formacie wektorowym
  • Składowe CMYK (czarny w czarnych tekstach solo)
  • Wszystkie pliki musza mieć zamieszczone cross line(format netto)
  • Teksty i punkty newralgiczne typu logo (takie które nie mają być obcięte) powinny być odsunięte minimum 3 mm od linii cięcia

Preferowane formaty plików:

  • PDF
  • Tiff
  • EPS